monument, landschappen en natuurbescherming

Agrarisch recht

Elk landbouwbedrijf heeft te maken met specifieke en complexe wetgeving inzake mestwetgeving, pachtwetgeving, kapitaal en gebruikerscompensatie.

Ook ruilverkavelingsprojecten, natuurinrichtingsprojecten of landinrichtingsprojecten kunnen implicaties hebben op de gronden in eigendom van landbouwers of particulieren.

Het kantoor heeft expertise in:

  • advisering en bijstand bij gerechtelijke procedures pacht
  • ruilverkaveling
  • bijstand bij controles op de naleving van de mestwetgeving, administratieve geldboetes, en bijstand bij procedures voor de Raad van State
  • landinrichting
  • natuurinrichting