monument, landschappen en natuurbescherming

Milieurecht

Het milieurecht heeft een blijvende invloed verworven over diverse aspecten van het ondernemerschap. Verschillende normen inzake lucht, water en bodem hebben vaak een grote impact op de bedrijvigheid van industriële en dienstverlenende bedrijven en op particulieren.

Het kantoor is actief op vlak van volgende deelgebieden van het milieurecht:

De adviesverlening van het kantoor in kader van milieuvergunningen (Vlarem-wetgeving) bestaat uit:

  • juridische begeleiding aan zowel bedrijven, studiebureau’s en lokale besturen bij milieuvergunningsaanvragen
  • ondersteuning bij het opmaken van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek
  • bijstand bij het opstellen van administratieve beroepsprocedures voor de deputatie of minister (redactie beroepschrift, begeleiding zitting provinciale en/of gewestelijke milieuvergunningscommissie)
  • voeren van procedures voor de Raad van State en Rechtbanken van eerste aanleg
  • juridisch ondersteuning exploitant bij handhavingsprocedures door milieu-inspectie zoals bij sluiting van de inrichting, opheffing of schorsing milieuvergunning en vecht deze maatregelen ook aan.