monument, landschappen en natuurbescherming

Natuurbehoud en Bos

Als ondernemer krijgt men vaak met de verschillende regelingen op gebied van bescherming van natuur en van dier- en plantensoorten te maken.

Het kantoor is vertrouwd met procedures inzake het Europees natuurbeschermingsrecht (met onder meer de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn), het natuurbeschermingsrecht het Bosdecreet.