monument, landschappen en natuurbescherming

Overheids- opdrachten

De gunning en uitvoering van overheidsopdrachten wordt beheerst door een complexe reglementering. De snel evoluerende wetgeving en de omvangrijke Europese en Belgische jurisprudentie maken het voor overheden en ondernemingen niet altijd eenvoudig om correcte en onderbouwde beslissingen te nemen.

Het kantoor beschikt over een ruime kennis en ervaring in overheidsopdrachten en bepleitte reeds tal van geschillen voor de burgerlijke rechtbanken en voor de Raad van State. Het kantoor verleent tevens advies over samenwerkingsverbanden tussen private en publieke partners (PPS).

Het kantoor biedt ondersteuning aan bij het opmaken van bestekken en evaluatieverslagen voor aanbestedende overheden, scholen en andere aanbestedende instanties.

Het biedt bijstand aan de aanbestedende overheid bij het analyseren van offertes en bijstand aan inschrijvers, in het kader van het indienen van offertes.

Het kantoor biedt bijstand tijdens de gunningsfase en de uitvoeringsfase van een overheidsopdracht.