monument, landschappen en natuurbescherming

Vastgoed-, bouw- en aannemings- recht

Vanuit haar klassieke vakdomeinen binnen het publiek en administratief recht heeft het kantoor een bijzondere affiniteit met de vastgoedsector.

De adviesverlening van het kantoor bestaat daarbij uit:

  • transacties met betrekking tot onroerende goederen: koop/verkoop, huur/verhuur
  • aanneming
  • bouwrecht
  • aansprakelijkheidsrecht
  • eigendomsrecht, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht
  • burenhinder