vastgoedrecht

Team

Advocaten
Jo Goethals
Veerle Van de Keere

Administratie
Juna Steen


Jo_Goethals
Emergo Advocaten werd opgericht door Jo Goethals, zaakvoerder.

Jo Goethals behaalde in 1997 het diploma van licentiaat in de Rechten en het diploma van geaggregeerde voor het onderwijs in de rechten aan de Katholieke universiteit te Leuven. Hij volgde tevens de specialisatie opleiding milieurecht aan dezelfde universiteit. Hij is ook kandidaat in de Wijsbegeerte.

Mr. Goethals is zowel advocaat aan de balie te Brugge als advocaat aan de balie te Kortrijk.

Sinds 1997 is hij als advocaat actief in de materie van het vastgoedrecht en het administratief recht, in het bijzonder ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht, bodemsanering en onteigening. Ook overheidsopdrachten en Publiek Private Samenwerking (PPS-projecten) behoren tot zijn specialisaties. Zijn expertise ligt in het voeren van administratieve, burgerrechtelijke en strafrechtelijke procedures en het verlenen van advies in deze vakgebieden.

Hij is lid van het “Genootschap Advocaten Publiek recht” (G.A.P. vzw) en het “forum Milieuadvocaten”. Hij is tevens redactielid van het “Nieuw Notarieel Kwartaalschrift”.

De voordrachten en wetenschappelijke juridische publicaties in gekende juridische tijdschriften situeren zich in hoofdzaak in het administratief recht.

info@emergo-advocaten.be

Publicaties en voordrachten Jo Goethals


Veerle_Van_de_Keere
Veerle Van de Keere behaalde het diploma van licentiaat in de rechten en het diploma van geaggregeerde voor het onderwijs in de rechten aan de Universiteit Gent in 2000, daarnaast behaalde zij tevens een aanvullende master na master in het milieurecht aan dezelfde universiteit.

Zij is advocaat aan de balie te Brugge sinds 2000.

Van 2003 tot 2011 doceerde ze respectievelijk aan de KU Leuven Kulak, HUBrussel en de Hogeschool Gent in de Postacademische opleiding ‘Vastgoedrecht voor de Vastgoedpraktijk’ over ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieuvergunningen, natuurbehoud, duinen en bosdecreet, monumenten en landschappen, de Vlaamse Grondenbank, de voorkooprechten en de Vlaamse wooncode. Zij maakte als effectief lid deel uit van de programmacommissie.

In 2005 onderbrak zij de advocatuur, en was zij juridisch adviseur bij de Vlaamse Landmaatschappij op de hoofdzetel te Brussel, alwaar zij een grondige kennis opbouwde van het vastgoedrecht en het agrarisch recht in al zijn facetten.

In 2012 keerde ze terug naar haar roots, en vervoegde zij Emergo Advocaten.

Zij heeft een bijzondere interesse voor het milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouwrecht, agrarisch recht, bodemsanering en vastgoedrecht.

Veerle Van de Keere is auteur van diverse publicaties in boeken en tijdschriften, en was reeds spreker op diverse studiedagen met betrekking tot het vastgoedrecht.

vv@emergo-advocaten.be

Publicaties en voordrachten Veerle Van de Keere