vastgoedrecht

Publicaties

Publicaties en voordrachten

 • “Omtrent de schadevergoeding in het overheidsopdrachtenrecht”, R.A.B.G., 2003, 1197.
 • “Rechtsbescherming bij een stedenbouwkundig bevel tot staking: enkele beschouwingen”, R.A.B.G., 2004, 115.
 • “De wisselwerking tussen stedenbouw –en huurrecht”, T. Huur, 2008/1, 2-11.
 • “De implicaties van het nieuwe Bodemdecreet op de appartementsmede-eigendom, het huurrecht en het recht van gebruik en bewoning”, NNK, 2008/4, 90-94.
 • “Wijzigingen inzake stedenbouwrecht in het Vlaamse Gewest”, NNK, 2009/3, 95-111.
 • 2 juli 2009: Toelichting van de nieuwe “Vlaamse codex ruimtelijke ordening” voor de “Koninklijke vereniging voor Landmeters – Experten West-Vlaanderen”
 • 6 oktober 2009: “De milieuvergunning en de handelshuurovereenkomst, en de raakvlakken met het Bodemdecreet” IFE – Hilton Antwerpen
 • 17 november 2009: Toelichting van het “Grond –en Pandecreet” voor de “Koninklijke vereniging voor Landmeters – Experten West-Vlaanderen”
 • Seminarie georganiseerd door ‘International Faculty for Executives BENELUX’ op 21 en 22 september 2010, Hilton Hotel Antwerpen, Administratiefrechtelijke aspecten inzake alternatieve vastgoedstructuren:
  • Wie vraag de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen aan? Wat zijn de sancties
  • Wat met de uitvoering van de werken in relatie met beschermde monumenten en landschappen
  • Verkrijgen en toestaan van erfpacht en/of opstalrechten door gemeenten
 • Wijzingen Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, NNK 2011, afl. 2, 26-30
 • Seminarie georganiseerd door ‘International Faculty for Executives BENELUX’ op 8 en 9 februari 2011, Radisson Sas Antwerpen, over de wijzigingen aan de codex ruimtelijke ordening en de implicaties voor de vastgoedsector
 • De vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor kleine werken en de meldingsplicht voor bepaalde eenvoudige werken, NNK 2012, afl. 1, 41-52
 • Seminarie georganiseerd door ‘International Faculty for Executives BENELUX’ op 15 maart 2012, Antwerpen, verkoopovereenkomsten voor onroerend goed: De nieuwe administratieve verplichtingen in Vlaanderen en Brussel
 • De verplichte vermelding van de energiescore in vastgoedadvertenties, NNK 2012, afl. 2, 30-32
 • Seminarie georganiseerd door ‘International Faculty for Executives BENELUX’ op 28 en 29 mei 2013, Antwerpen, Handelshuur: De nieuwigheden inzake bodemrecht en de wet betreffende handelsvestigingen:
  • De verschillende procedures
  • De verplichtingen van het bodemdecreet
  • Het sluiten van een huurcontract voor meer dan 9 jaar: een overdracht in de zin van het bodemdecreet?
  • Opname van een clausule in het contract
 • Huur en milieurecht: Het EPC in Vlaanderen en Brussel bij residentiële en niet-residentiële gebouwen, juni 2014, Story Publisher Gent, H-XX-1-1,
 • Nieuwe modelformulieren voor de beslissingen over aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, NNK 2014, afl. 3, 32
 • Rookmelders in Vlaanderen, NNK 2014, afl. 4, 15-18