vastgoedrecht

Publicaties

Publicaties

 • VAN DE KEERE, V., De nieuwe regeling inzake de ontginning van oppervlaktedelfstoffen. Krachtlijnen van het decreet betreffende de oppervlaktedelfstoffen van 4 april 2003, Huur 2005, afl. 4, 179-188.
 • MEULEMANS, D., VAN DE KEERE, V., De implicaties van de ontginning van oppervlaktedelfstoffen voor huur, pacht en vruchtgebruik, Huur 2006, afl. 3, 111-117.
 • VAN DE KEERE, V., Het nieuwe Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming: de voornaamste wijzigingen en de nieuwe krachtlijnen, Waarvan Akte 2007, afl. 5, 93-106
 • VAN DE KEERE, V., Algemeen Reglement Elektrische installaties. Verplichte controle elektrische installaties bij verkoop van een woning, NNK 2008, afl. 3, 66-69
 • VAN DE KEERE, V., Het energieprestatiecertificaat bij de verhuring van woningen
 • Bijdragen in boek Story Publishers, Gent, 2009, 122p. – In Dirk Meulemans (ed)., Update wijziging van de huurwetgeving: een stand van zaken, 53-61
 • VAN DE KEERE, V., De verplichte periodieke keuring van centrale verwarmingstoestellen
 • Bijdragen in boek Story Publishers, Gent, 2009, 122p – In Dirk Meulemans (ed.) Update wijziging van de huurwetgeving: een stand van zaken, 63-70
 • GOETHALS, J., VAN DE KEERE, V., De wisselwerking tussen het stedenbouw- en het huurrecht, Huur 2008, afl. 1, 2-10
 • VAN DE KEERE, V., Nieuwe verplichting tot periodieke keuring voor verwarmingtoestellen, NNK 2008, afl. 1, 38-40
 • VAN DE KEERE, V., De verplichte periodieke keuring van verwarmingtoestellen; gevolgen voor de verhuring van onroerende goederen, Huur 2009, afl. 2, 58-61
 • VAN DE KEERE, V., Het afsluiten van eenjarige pachtovereenkomsten door de Vlaamse Landmaatschappij, NNK 2009, afl. 2, 42-44
 • VAN DE KEERE, V., Het nieuwe decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen en handhavingsbeleid: implicaties voor de notariële praktijk, Huur 2010, afl. 4, 155-162
 • VAN DE KEERE, V., De verzekering gewaarborgd wonen: besluit van de Vlaamse regering betreffende de verzekering gewaarborgd wonen van 13 juni 2008, NNK 2011, afl. 2, 14-17
 • VAN DE KEERE, V., bijdrage over administratie recht: Vlaamse huurpremie voor huurders die wachten op een sociale woning, NNK 2013, afl. 1, 6-12
 • VAN DE KEERE, V., Huur en administratief recht: Verplichte isolatie van daken in Bestendig Handboek Huishuur en Handelshuur, juni 2013, Story Publisher Gent, H-XX-1-1
 • VAN DE KEERE, V., Huur en administratief recht: Verplichte plaatsing van optische rookmelders in Vlaanderen in Bestendig Handboek Huishuur en Handelshuur, maart 2015, Story Publisher Gent, H-XX-1-1

Voordrachten

 • Studiedag een pand bouwen verbouwen: “Knelpunten inzake stedenbouwkundige vergunning-bouwen in beschermde gebieden”, Rillaar, 7 juni 2005
 • Overzicht nieuwe wetgeving inzake. Tweejaarlijkse studienamiddag: “Het Bodemdecreet”, Edegem, 17 oktober 2008
 • Verkoop van onroerende goederen en woninghuur, “Verhuring van vakantiewoningen in het Vlaamse Gewest”, Rillaar 27 april 2010 en Gent 22 april 2010
 • Te vervullen formaliteiten bij het sluiten van een woninghuurovereenkomst, “Het energieprestatiecertificaat en de verplichte keuring van elektrische installaties”, Gent, 25 november 2010
 • Lessenreeks opleidingsonderdelen vak vergunningen en premies: ruimtelijke ordening en stedenbouw, monumenten en landschappen, de milieuvergunning, decreet natuurbehoud, bosdecreet en duinendecreet, decreet ontginning oppervlaktedelfstoffen, de Vlaamse grondenbank: de voorkooprechten, woonkwaliteitsnormen in de Vlaamse wooncode, algemeen reglement op de elektrische installaties, het energieprestatiecertificaat, de verzekering gewaarborgd wonen, KU Leuven Kulak, HUBrussel en Hogeschool Gent, opleiding vastgoedrecht voor de vastgoedpraktijk, 2003 tot 2011.