milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouwrecht

Voorstelling

Het advocatenkantoor Emergo Advocaten heeft meer dan 20 jaar ervaring in de advocatuur en staat garant voor kwaliteitsvolle en eerlijke dienstverlening.

Het kantoor is een algemene rechtspraktijk dat zich richt zowel naar de private ondernemingen en particulieren als naar de publieke sector die zich professioneel wensen te laten bijstaan op alle vakgebieden van het recht.

Het kantoor heeft in het bijzonder een rijke expertise in het milieu-, agrarisch- en ruimtelijke ordeningsrecht, het vastgoedrecht en het begeleiden van overheidsopdrachten.

In een sfeer van wederzijds vertrouwen met de cliënt wordt gestreefd naar het beste resultaat. De inzet van het kantoor komt tot uiting in het steeds zoeken naar pragmatische oplossingen en argumenten zowel bij de advisering als bij de procesvoering.

De naam van het kantoor Emergo Advocaten is afgeleid van het Latijnse spreekwoord “Luctor et Emergo”, en verwijst naar de doelstelling van het kantoor dat bestaat in de “inzet voor een positief resultaat”.

Het kantoor werkt met gedetailleerde kosten en erelonen zodat er transparantie is naar de cliënt toe.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is verzekerd via de Orde Van Advocaten.