milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouwrecht

Tarieven

Tarieven

Over het ereloon en kosten is er transparantie en openheid en worden er duidelijke afspraken op voorhand gemaakt.

Het ereloon wordt in principe begroot aan de hand van een vooraf bepaald uurloon, maar het kan ook anders. Forfaitaire ereloonafspraken of een gemengd systeem van ereloon en vergoeding op basis van resultaten zijn mogelijk.

Een uurtarief wordt vastgesteld maar het aantal uur voor een dossier te behandelen, is vaak afhankelijk van externe factoren, zoals de aanstelling een deskundige, het aantal conclusies die moeten worden opgesteld, één of meerdere partijen die in de procedure aanwezig zijn.

De administratieve en dossierkosten bestaan uit de kost voor de aanleg van een nieuw dossier, dactylografie, afdruk en kopiekosten, telefoonkosten en verplaatsingen, zomede de vooruit te betalen gerechtskosten (kosten van gerechtsdeurwaarder, griffiekosten, vertaalkosten, kosten van derden) worden afzonderlijk begroot.

Naarmate het dossier vordert worden tussentijdse provisies gevraagd.

Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten BTW-plichtig zijn geworden. Bij het ereloon komt 21% BTW.

Bij de afsluiting van het dossier wordt steeds een gedetailleerde eindafrekening overgemaakt.