Tarieven

 

Het ereloon wordt in principe begroot aan de hand van een vast uurtarief.

Forfaitaire ereloonafspraken bij overheidsopdrachten of invorderingen zijn mogelijk.   

Wanneer met een uurtarief wordt gewerkt, bedraagt dit een tarief tussen de €100 en de €135 afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak, en de urgentie om het dossier te behandelen.

Het aantal uren voor een dossier te behandelen, is vaak afhankelijk van externe factoren, zoals de aanstelling van een deskundige, het aantal conclusies die moeten worden opgesteld, één of meerdere partijen die in de procedure aanwezig zijn.

De administratieve en dossierkosten bestaan uit de kost voor de aanleg van een nieuw dossier (€50), dactylografie, afdruk en kopiekosten en verplaatsingen, zomede de vooruit te betalen gerechtskosten (kosten van gerechtsdeurwaarder, griffiekosten, vertaalkosten, kosten van derden) worden afzonderlijk begroot.

Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten btw-plichtig geworden. Bij het ereloon komt 21% btw.