Tarieven

Over het ereloon en kosten is er transparantie en openheid en worden er duidelijke afspraken op voorhand gemaakt.

Het ereloon wordt in principe begroot aan de hand van een vooraf bepaald uurloon, maar het kan ook anders. Forfaitaire ereloonafspraken of een gemengd systeem van ereloon en vergoeding op basis van resultaten zijn mogelijk. Wanneer met een uurtarief wordt gewerkt, bedraagt dit een tarief tussen de €90 en de €125, afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak. Dit wordt bij aanvang besproken en schriftelijk overeengekomen.

Een uurtarief wordt vastgesteld maar het aantal uur voor een dossier te behandelen, is vaak afhankelijk van externe factoren, zoals de aanstelling van een deskundige, het aantal conclusies die moeten worden opgesteld, één of meerdere partijen die in de procedure aanwezig zijn.

De administratieve en dossierkosten bestaan uit de kost voor de aanleg van een nieuw dossier, dactylografie, afdruk en kopiekosten en verplaatsingen, zomede de vooruit te betalen gerechtskosten (kosten van gerechtsdeurwaarder, griffiekosten, vertaalkosten, kosten van derden) worden afzonderlijk begroot.

Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten btw-plichtig geworden. Bij het ereloon komt 21% btw.

De vaste kosten zijn de volgende en marktconform:

Opening dossier

Verplaatsingskosten

Brief standaard

E-mail standaard kort

Email gemotiveerd

Aangetekende zending

Fotokopie

Dactylo-procedurestukken


€60

€0,55/km

€12

€5

€12

€20

€0,30/pagina

€9/pagina