Emergo  Advocaten is een algemene rechtspraktijk met focus op het omgevings-, agrarisch- en vastgoedrecht en het begeleiden van overheidsopdrachten. Het kantoor staat garant voor kwaliteitsvolle en eerlijke dienstverlening.


Gelieve deze website voor betere leesbaarheid te openen in Google Chrome, Firefox of Microsoft Edge

Emergo Advocaten heeft ruim 25 jaar ervaring in de advocatuur en staat garant voor kwaliteitsvolle en eerlijke dienstverlening.

Het kantoor is een algemene rechtspraktijk dat zich richt zowel naar de private ondernemingen en particulieren als naar de publieke sector die zich professioneel wensen te laten bijstaan op alle vakgebieden van het recht.

Het kantoor heeft in het bijzonder een rijke expertise in het omgevingsrecht, het vastgoedrecht, het agrarisch recht en in het begeleiden van overheidsopdrachten.

In een sfeer van wederzijds vertrouwen met de cliënt wordt gestreefd naar het beste resultaat tegen een rationele prijs. De inzet van het kantoor komt tot uiting in het steeds zoeken naar pragmatische to-the-point oplossingen en argumenten zowel bij het geven van advies als bij de procesvoering.

Bemiddeling en het zoeken naar oplossingen om juridische geschillen te vermijden genieten de voorkeur.

De naam van het kantoor Emergo Advocaten is afgeleid van het Latijnse spreekwoord “Luctor et Emergo” en verwijst naar de doelstelling van het kantoor dat bestaat in de “inzet voor een positief resultaat”.

Het kantoor werkt met gedetailleerde kosten en erelonen zodat er transparantie is naar de cliënt toe.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is verzekerd via de Orde Van Advocaten.

Het kantoor werd GDPR conform verklaard op niveau van de Vlaamse Overheid.